Jaa! Letselschade
Jaa! Letselschade
Jaa! Letselschade
Laan van de 5e mei 11
6846 MB Arnhem
https://www.jaazeker.nl/
info@jaazeker.nl
06 - 52509990

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een letselschadevergoeding?
JAA! ondersteunt u graag bij uw letselschadezaak en bij het claimen van letselschade.

JAA! verzorgt het juridische en financiële traject, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel. Wanneer de schade kan worden verhaald op een aansprakelijke partij vormen de kosten van juridische bijstand een onderdeel van de schadevergoeding en is daarom voor U kosteloos. Artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat de aansprakelijke partij de juridische kosten moet vergoeden.

Bel gerust voor advies.

JAA! biedt juridische hulp en is gespecialiseerd in personenschade. Sinds 2014 is JAA! actief vanuit de Schuytgraaf in de letselschadebranche. Daarvoor was ik (Mw. mr. F. (Fompke) Andringa) werkzaam bij een advocatenkantoor, alwaar ervaring in deze branche is opgedaan.

Een bedrijfsongeval, een verkeersongeval, een val van een paard, een medische fout of ander voorval kan licht of zwaar letsel tot gevolg hebben en in veel gevallen ook zeer ingrijpende en langdurige gevolgen. Indien een andere partij aansprakelijk is voor uw letsel, kan de (aansprakelijkheidsverzekering) van die andere partij aansprakelijk worden gesteld en kan de schade die U lijdt worden verhaald.

Geen zaak is het zelfde omdat verschillende factoren een rol spelen.

JAA! adviseert U graag wat de mogelijkheden zijn en hoe uw schaderegelingsproces verloopt.
JAA! biedt gespecialiseerde rechtshulp aan slachtoffers en maakt zich in alle gevallen hard voor een rechtvaardige schadevergoeding.

Bezien vanuit het slachtoffer speelt het emotionele aspect naast het financiële aspect veelal ook een belangrijke rol. Het aangedane leed kan met een geldbedrag helaas niet ongedaan worden gemaakt, echter een kwalitatief goede afwikkeling van een letselschadeclaim kan wel bijdragen aan een geruster gevoel voor het slachtoffer en het kan bepaalde financiële zorgen voor nu en voor de toekomst wegnemen.

JAA! staat ook zelfstandig ondernemers bij.

Bij JAA! staan persoonlijke aandacht, professionaliteit en integriteit centraal. Waar staat JAA! nog meer voor? – Snel en accuraat – Betrokken en resultaatgericht – Professioneel – Eerlijkheid en erkenning – Transparant – Openheid en ontzorgen – Reële compensatie